POTPISAN UGOVOR S HRVATSKIM CESTAMA ZA SANACIJU OŠTEĆENJA KOLNIČKE KONSTRUKCIJE NA DRŽAVNIM CESTAMA NA PODRUČJU SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

Dana 28.02.2023. potpisan je Ugovor sa Hrvatskim cestama u vrijednosti 646.708,78 eura (sa PDV- om ) za sanaciju oštećenja kolničke konstrukcije na državnim cestama na području Sisačko – moslavačke županije.
Sanacija će se izvoditi na tri dionice:

  •  DC 224 dionica 2, od km 4+500 do km 5+698, Gornji Hrastovac
  •  DC6 Glina – Dvor, dionica 001 od km 0+000 do km 1+700 u Glini
  •  DC 224 dionica 2, od km 9+952 do km 11+789, Majur

Radovi obuhvaćaju glodanje postojećih oštećenih asfaltnih slojeva te asfaltiranje novim habajućim slojem AC 11 surf 50/70 AG3 M3 ukupne površine 18.608 m2 i AC 11 surf 45/80-65 AG1 M2 površine 9600 m2 u sloju debljine 4 cm.
U sklopu sanacije uklanjaju se rubnjaci te zamijenjuju novima, izvode se nove bankine, berme i slivnici.

Po završetku asfalterskih radova izvodi se horizontalna signalizacija bijelom bojom za asfalt koja obuhvaća postavljanje oznaka za regulaciju prometa na kolniku.
Rok za završetak radova je 2 mjeseca od dana uvođenja u posao.

Pogledajte i ostale objave

Povezane objave