Sanacija kolničkog zastora na području Sisačko-moslavačke županije za V grupu – Dio županijske ceste Ž3234 u naselju Vlahović na području grada Gline

 Sanacijom će se na pojedinim dijelovima rušiti i ukloniti postojeća kolnička konstrukcija, ukloniti rubnjaci i slivnici te ugraditi novi.

Nakon izrade nosivog sloja od kamenog materijala, slijedi izravnavajući sloj AC 16 base 50/70 AG6 M2 u sloju debljine 4 cm i habajući sloj AC 11 surf 50/70 AG4 M4 u sloju debljine 4 cm.

Po završetku asfalterskih radova izvodi se horizontalna signalizacija bijelom bojom za asfalt koja obuhvaća postavljanje oznaka za regulaciju prometa na kolniku i iscrtavanje pješačkog prijelaza preko kolnika.

Za vrijeme izvođenja radova bit će postavljena privremena regulacija prometa.

 

Pogledajte i ostale objave

Povezane objave