Između Mađarske ekumenske humanitarne organizacije i Naručitelja u okviru Hungary Helps Programa sklopljen je Ugovor o građenju u predmetu realizacije kompletnog projektiranja i izvođenja radova na novoj zgradi osnovne škole koja ostvaruje obrazovno odgojni rad u jednoj smjeni za 20 razreda. U cijelosti se izvršavaju radovi uređenja okoliša, radovi na betonskoj galanteriji, radovi asfaltiranja te radovi prometne signalizacije.

Pogledajte i ostale objave

Povezane objave