Ceste Sisak asfaltiraju sve površine na kojima je omogućen pristup kamiona kipera i na kojima je izveden tamponski sloj minimalne debljine 35 cm. Pripremu podloge za asfalt je potrebno dodatno ugovoriti.

S obzirom na razne uvijete ugradnje i same lokacije, udaljenosti od asfaltne baze, za svako gradilište potrebno je izraditi ponudu koju možete dobiti na upit.

Uslugu vaganja vozila mogouće je obaviti u Pertinji  u krugu Asfaltne baze Petrinja.  Cijena vaganja  je do 10 tona s teretom 17 eura, a iznad 10 tona s teretom 30 eura. Izražena cijena je s PDV-om.

Ceste Sisak održavaju sve državne, županijske i lokalne ceste pod upravljanjem Hrvatskih cesta i Županiske uprave za ceste SMŽ-a.

Održavanjem cesta smatra se sprječavanje poledice posipavanjem soli, kamena  ili kombinacijom soli i kamena, a samo uklanjanje snijega sa cesta počinje nakon što padaline prijeđu 10 cm na kolniku.

Ceste Sisak izvode sve vrste radova horizontalne signalizacije bojom za cestu te nabavu i ugranju vertikalne siglalizacije prometnih znakova.

DJELATNOSTI

Izdvojeno iz usluga